Om gården

Anor från 1703


Gallnäs Gård ligger nära samhället Bottna, i S:t Anna skärgård och i Söderköpings kommun, Östergötland. Vi som bor här idag flyttade hit 2012-2014 och tog över gården 2016. Idag är gården återigen i drift som småskaligt lantbruk med betesdjur och vallodling.


LITE HISTORIA


Den äldsta notering vi hittat gällande gården är från 1703, då en förättning har ägt rum. 1742 finns vittnesmål om en rågångstvist mellan Gallnäs och intilliggande Kindtorp och 9 mars 1791 genomfördes återigen någon slags förättning på markerna.


Gamla dokument och kartor visar som i bilden ovan upp ärenden från år 1842, och gården har ungefär samma gränser som den verkar ha haft på den tiden. I den nuvarande ladugården finns årtalet 1892 inristat i takstolarna, och allt tyder på att det också funnits en äldre ladugård precis söder om den befintliga.


Bevarat finns en ritning över markerna, där varje gröda och användning noga har antecknats. Det var en enorm bredd i gårdens skörd, mat som säkerligen räckte till många familjer. Vid sidan av ritningen står "Notarum Explicatio".


Det ursprungliga bostadshuset är idag avstyckat, och vägen kommer numera till gården från söder och inte från sydost som förr i tiden.MÄNNISKORNA


Det skulle vara riktigt roligt att få veta mer om de människor som arbetade här på 1700- och 1800-talet men än så länge har vi inte sprungit på några namn från den tiden. I ett dokument från slutet av 1800-talet läser vi:

"Gallnäs. Gård i Skällviks socken, Hammarkinds Härad, Östergötlands län, vid Trönöfjärden af Östersjön. Tillhör Herreborum." Det känns igen även om stavningar har ändrats en del.


Teckla och Telmer beskrivs på baksidan av fotografiet från 1920-talet allra högst upp på sidan, en annan bild föreställer Teckla när hon mjölkar, den ser du på sidan "Våra djur".


Spår av senare ägare finns både i böcker och bland gamla fotografier, som ovan från 1940-talet.

I en bok hittar vi följande beskrivning från tiden, förutom beskrivningen av dåvarande huvudbyggnad:
"Ekonomibyggnad trä 1892 för 2 hästar och 6 nötkreatur. Lantbrukare Urban och Maja Karlsson." 


Och då är vi nästan framme vid deras barnbarn, som 2016 sålde gården till oss.

IDAG OCH IMORGON


Gallnäs Gård är idag strax över 37 hektar och består till stor del av vatten. Hur fördelningen ser ut mellan land och hav ser dock olika ut eftersom delar av marken är väldigt låglänt. Vattenståndet avgör alltså från dag till dag, och ibland från timme till timme, vad som är fast mark.


Vårt främsta mål med gården är att återställa marker och byggnader till ett bra bruksskick, att markerna ska hållas öppna och blommande genom bete och att åkrarna ska användas med lokalt kretsloppstänk. Till vår hjälp har vi gotlandsfåren som mer än gärna äter rent i hagarna.


Vi försöker att vara självförsörjande på plank, brädor och ved. Tunna grenar av barrträd barkas av djuren och allt lövsly är en fin delikatess för desamma.


Alla våra beteshagar är stängslade med ekstolpar från vår egen gård, och den nya syllen, de nya takbjälkarna och mycket av övrigt virke i den nu renoverade ladan och ladugården har vi tagit ner och sågat på egen hand.


Så snart vi fått ordning på byggnader och marker så finns planer på att utveckla gården med både grödor, fler djur och andra verksamheter - allt inom konceptet regenerativt lantbruk och kretsloppslösningar.